Bullet_ORBAN
Rječnik pojmova      
 

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L    
 
      M - N - O - P - Q - R - S - T      
      U - V - W - X - Y - Z      
  SLOVO L          
             
             
  LE dioda   LED (Light Emitting diode) je poluvodički element koji svijetli rekombinacijom elektrona.
LE-diode ili svjetleće diode emitiraju svjetlost kada su propusno polarizirane. Materijal od kojeg su izrađeni kristali u diodi određuju kojom će bojom LED svjetliti. Kada je dioda propusno polarizirana, elektroni se mogu rekombinirati sa elektronskim rupama i pri tome se oslobađa energija u obliku svijetla. To je pojava naziva elektroluminiscencija.
Dioda provodi struju u samo jednom smjeru. Plus se spaja na anodu, a minus na katodu.
  LED diode iz ponude ORBAN TEHNIKE >>>  
             
             
  <<< povratak na početnu stranicu rječnika   Slovo I >>>  
             
             
             
             
             
             

 

 
Banner_newsletter banner_newsletter