PMA EX sistem zaštite kablova (ATEX certificiran)
 
PRIMJENA EX sistema
EX sistem zaštite kablova sastoji se od opreme grupe II kategorije 2G, kategorizirane prema direktivi 94/9/EC (ATEX 95) dodatak I te se može implementirati u ZONI 1/2 kao i u zoni plinova IIA, IIB i IIC u kojima postoji opasnost od eksplozije uslijed pojave zapaljivih supstanci, a prema direktivi 99/92/EC (ATEX 137). Prilikom instalacije potrebno je poštivati zahtjeve prema EN 600079-14.
Isto tako EX sistem zaštite kablova se sastoji od opreme grupe II kategorije 2D prema direktivi 94/9/EC (ATEX 95) dodatak I te se može implementirati u ZONI 21/22 sa eksplozivnom zrak/prašina atmosferom, a prema direktivi 99/92/EC (ATEX 137).
Prilikom instalacije potrebno je poštivati zahtjeve prema EN 50281-1-1 / EN 61241-14.
 
UPOTREBA, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE OPREME
U definiranom ambijentu upotrebe, temperaturni raspon upotrebe EX sistema zaštite kablova je od -20°C do +85°C (temperaturni raspon za električnu opremu prema EN 60079-0, prijašnji EN 50014), iako je testirani temperaturni raspon za EX sisteme, limit materijala, od -50°C do + 90°C (za ne-ATEX upotrebu).

Vizualna provjera EX sistema zaštite kablova treba vršiti periodično, prema definiranom pregledu ostalih ugrađenih komponenata, ali u periodu ne duljem od 5 godina.
Kao zamjenski dijelovi smiju se koristiti isključivo ATEX certificirani PMA dijelovi.
 
UGRADNJA EX sistema
Kako bi se zadržala antistatička svojstva EX sistema u eksplozivnim atmosferama ugradnje, PMA zaštitne cijevi smiju se koristiti isključivo u kombinaciji sa originalnim PMA konektorima i PMA dodatnom opremom. Svi konektori i dodatna oprema napravljeni su od istih materijala kao i PMA zaštitne cijevi, što omogućava primjenu u zapaljivoj atmosferi, prema već navedenim direktivama.
Razlikujemo ugradnju EX sistema sa zaštitom IP66 ili IP68 (ovisno o potrebi i odabranim konektorima sa ili bez dodatne zaštitne brtve)
 
<<< povratak na početnu PMA stranicu PMA asortiman/katalozi >>>
 
 

PMA_EX_sistem_slike

 
Banner_newsletter banner_newsletter