LEONI_logo LEONI_stranica      

 

 
LEONI - Kablovi za aerodrome      
       
LEONI je danas jedna od najvećih tvornica kablova za specijalne namjene, a u svojem asortimanu ima i kablove za aerodrome s karakteristikom inovativne izolacije ozračene BETA zrakama.

Razlikujemo 2 tipa kablova za korištenje u zračnim lukama:

1. BETAjet - naponski kablovi za napajanje zrakoplova i aerodromske infrastrukture za fiksne ili fleksibilne aplikacije u dvije izvedbe - 400 Hz višejezgreni kablovi i 28 VDC jednojezgreni kablovi

2. BETAlux - 5 kV kablovi za osvjetljenje aerodroma - sletnih/uzletnih pista

Većina BETAjet kablova dostupna je i u konfekcioniranom obliku - dužina po želji korisnika sa pripadajućim konektorima, tvornički instaliranim prema potrebama naručitelja.

Sve Vaše upite o LEONI kablovima uputite nam putem kontakt web-forme ili nas kontaktirajte putem telefona, faxa ili e-maila.

Za više informacija o kompaniji LEONI posjetite početnu LEONI stranicu BU Traffic na adresi www.leoni-traffic.com.

<<< natrag na početnu LEONI stranicu
 
Trebate li druge kablove iz LEONI ponude?   LEONI željeznički kablovi >>>
     
    LEONI brodski kablovi >>>


     
LEONI BETAjet    
       
BETAjet  
BETAjet kablovi su ozračeni BETA zrakama, bez halogenih elemenata, negorivi i samogasivi, ne razvijaju korozivne plinove te razvijaju izrazito malo dima u slučaju požara.
   
     
  Asortiman za fleksibilne aplikacije:  
       
  * BETAjet 400 FRNC-deltaflex
* BETAjet 400 FRNC-quadroflex
* BETAjet 400 FRNC-flex-4-žilni
* BETAjet FRNC-flex-1-žilni
* BETAjet 400 FRNC-smartflex-V
* BETAjet 400 FRNC-drumflex
* BETAjet 400 groundflex

  LEONI_BETAjet
  Asortiman za fiksne instalacije:    
     
  * BETAjet 400 FRNC-flex
* BETAjet 400 LSOH-flex
* BETAjet 400 FRNC-flex XLPE CTA
* BETAjet 400 (N)2X2YC2Y
* BETAjet 400 (N)2X2Y
 

 

     
LEONI BETAlux    
       
BETAlux  
Kabel bez halogenih elemenata za konekciju transformatora i osvjetljenja piste - serijski povezani elementi.
Obje verzije kabela odlikuju:
* odlična zaštita protiv strujnog udara prilikom slučajnog dodira
* smanjena opasnost od kvara osvjetljenja piste = povećana sigurnost zračnog prometa
* bez nekontroliranih električnih polja
* smanjeno starenje izolacije uslijed regulacije nekontroliranih izboja
* smanjeno iskrenje
* smanjene radio interferencije
* smanjena mogućnost izbijanja požara

Dostupne su dvije verzija BETAlux kabela:
 
     
  BETAlux prema FAA specifikaciji AC150/5345-7E (L 824) Type C i IEC TS 62100
* narančasti vanjski plašt - Polietilen (PE)
* izvrsna otpornost na Skydrol (hidraulička tekućina zrakoplova), tekućinu protiv smrzavanja, ulja, goriva, vodu, slabe kiseline i lužine
 
     
  BETAlux AT prema FAA specifikaciji AC150/5345-7E (L 824) Type C i IEC TS 62100
* crni vanjski plašt - Polietilen (PE)
* izvrsna otpornost na Skydrol (hidraulička tekućina zrakoplova), tekućinu protiv smrzavanja, ulja, goriva, vodu, slabe kiseline i lužine
 

 

  
Banner_newsletter banner_newsletter